Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spółki Budowlane i Inżynieryjne

Cypr jest idealną siedzibą dla międzynarodowych spółek budowlanych i inżynieryjnych dzięki korzystnym zasadom opodatkowania ich działalności oraz zawartym przez Cypr umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zagraniczni wykonawcy lub inżynierowie mogą uniknąć podatków w kraju, który zawarł umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem, że termin realizacji projektu nie przekracza granic określonych we właściwej umowie. Niektóry z umów zawartych przez Cypr, zwłaszcza z Rosją lub krajami z Europy Środkowej i Wschodniej, są szczególnie przychylne takiej działalności, przewidując wyjątkowo długi okres realizacji projektu przed powstaniem obowiązku posiadania zakładu.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!