Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Strategia, Specjalizacja i Wartości

FBS specjalizuje się w obsłudze klientów międzynarodowych i współpracy z partneramiposzukującymi elastycznego podejścia i usług najwyższej jakości.

Nasze motto

„Wykonujemy poważne specjalistyczne prace (nasze usługi), wykonywane przez poważnych i profesjonalnych pracowników (nasi specjaliści) dla poważnych i profesjonalnych osób (nasi klienci i partnerzy). Jednocześnie dążymy do zachowania równowagi między profesjonalizmem a promowaniem długoterminowych, przyjacielskich i nieformalnych relacji z naszymi klientami.”

… aby osiągnąć cel, zakładający połączenie najwyższego profesjonalizmu z przyjaznym i zindywidualizowanym podejściem,tworząc naszą stronę internetową nie korzystaliśmy z usług modeli– wszystkie zdjęcia zamieszczone na naszej stronie przedstawiają naszychprawdziwych menedżerów i pracowników, którzy na ochotnika podjęli się tego zadania!

Nasza strategia

Specjalizacja w…
Podatki Cypryjskie
Podstawowe usługi korporacyjnej
Ochrona poufności informacji Klienta
Stale wysoka elastyczność i jakość obsługi

…aby zrealizować nasz cel strategiczny, zakładającybudowę i utrzymaniesilnej światowej sieci najlepszych Partnerów i Klientów Końcowych.

Jak dotąd ta strategia sprawdza się. Z czasem zyskaliśmy powszechną renomę jako niezawodny dostawca „cypryjskiego elementu” międzynarodowych struktur podatkowych, rekomendowany swoim klientom przez specjalistów i doradców ds. międzynarodowego planowania podatkowego.

Specjalizacja… w profesjonalnej obsłudze

W ramach naszej Sieci Profesjonalnych Pośredników konsekwentnie realizujemy jasną strategię zakładającą:

  • „Zero konfliktów interesów” z członkami naszej Sieci. Zawsze uważamy, że klienci skierowani do nas przez pośredników są ich klientami, a nie naszymi.
  • Unikanie ekspansji (poprzez otwieranie własnych biur czy oferowanie „obsługi lokalnej”) w krajach, w których działa nasza Sieć (tj. poza Grecją i Cyprem), znów, aby unikać konfliktów interesów.
  • Koncentrację głównie na podatkach cypryjskich oraz zakładaniu i obsłudze spółek cypryjskich, pozostawiając wszystkie inne usługi, w tym doradztwo, naszym pośrednikom. Zasadniczo w normalnych przypadkach FBS dostarcza tylko „element cypryjski” (lub powiązany z Cyprem) klientom pośredników korzystającym z usług międzynarodowego planowania podatkowego.
  • Unikanie świadczenia innych „usług peryferyjnych”, np. zarządzania aktywami czy też innych usług finansowych lub w zakresie zarządzania nieruchomościami czy dostarczania systemów informatycznych itp. – dzięki temu możemy zawsze skupić się na naszej działalności podstawowej i unikać konfliktów interesów.
  • Utrzymanie profesjonalnego podejścia, obejmującego koncentrację na „niezakłóconym świadczeniu” naszych usług podstawowych.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

Pilna wiadomość?
TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)
  • E-mail (wymagany)
  • Tel. komórkowy:
  • Temat:
  • Treść:


Skype Me™!