Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Pozapodatkowe Zastosowania Podmiotów Cypryjskich

Struktury Cypryjskie oferują dodatkowo szereg istotnych korzyści pozapodatkowych:

 • Wykorzystanie dużej wiarygodności związane z „unijnym statusem” Podmiotów Cypryjskich w celu realizacji transakcji międzynarodowych, przykładowo:
  1. Powszechnie wiadomo, że usługodawcy z UE spotykają się z mniej rygorystycznymi wymogami stosowanymi przez banki oraz inne instytucje i podmioty,
  2. Rejestracja w UE do celów VAT oraz możliwość sprawdzenia danych w systemie UE VIES są powszechnie uznawane za czynniki wzmacniające wiarygodność przedsiębiorcy.
 • Planowanie przedimigracyjne.
 • Zabezpieczenie przed zmianami kursów walut.
 • Zmniejszenie kosztów transakcji papierami wartościowymi.
 • Zwolnienie z kontroli dewizowej.
 • Wdrażanie strategii rozwojowych.
 • Ochrona aktywów i ich zabezpieczenie przed skutkami sporu.
 • Poufność w sprawach biznesowych i finansowych (anonimowość).
 • Planowanie majątku.
 • Dostęp do nowych źródeł finansowania.
 • Wyższe rentowność inwestycji.
 • Utworzenie międzynarodowej bazy kapitałowej.
 • Redukcja kosztów pracowniczych.
 • Łatwiejsza repatriacja środków finansowych

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!