Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spadkobiercy – Osoby Fizyczne

Osoby dziedziczące majątek mogą wykorzystać Podmiot Cypryjski w celu zmniejszenia podatku od spadku poprzez zamianę odziedziczonego majątku na środki pieniężne w jurysdykcji o niskiej lub zerowej stawce podatku, zamiast w kraju o wysokich podatkach. Mogą również zrestrukturyzować dochód generowany przez odziedziczony portfel, aby chronić swoje aktywa i uzyskać zwolnienie swoich dochodów z podatku. Odpowiednie ukształtowanie swojego majątku posiadanego przed odziedziczeniem uprości postępowanie spadkowe.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!