Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Struktura Podatków Cypryjskich

Spółki cypryjskie oferują nieograniczone korzyści. Jednak szczególnie interesujące są następujące struktury podatkowe:

Dlaczego Cypr?

Struktury holdingów inwestycyjnych

Cypryjskie struktury spółek holdingowych

Struktury handlu międzynarodowego i inne

Ważna uwaga:

W tej sekcji zamieszczono orientacyjny (lecz niewyczerpujący) wykaz i podsumowanie specjalnych struktur podatkowych, które są obecnie powszechnie wykorzystywane przez klientów międzynarodowych ze względu na ogromne możliwości oferowane przez Cypr w zakresie planowania podatkowego, zwłaszcza dzięki jego systemowi podatkowemu, handlowemu i prawnemu.

Te struktury można wykorzystać do całkowicie legalnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Więcej informacji przekażemy na żądanie (kontakt). Jednak należy podkreślić, że ze względu na duży stopień komplikacji niektórych struktur, najlepszym wariantem jest ich omówienie na spotkaniu z członkami zarządu Focus Business Services.

Uwaga: Nasi członkowie zarządu regularnie odwiedzają różne kraje, gdzie spotykają się z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!