Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spółki Handlu Międzynarodowego

Tego rodzaju spółki można wykorzystać do fakturowania / refakturowania towarów i usług (jak również do otrzymywania prowizji handlowych) z każdego kraju do dowolnego punktu przeznaczenia oraz w tranzycie w połączeniu z prowadzeniem składu celnego, zakładu wytwórczego ze składem celnym czy działalności w strefie wolnocłowej.

Spółki cypryjskie mogą świadczyć różne usługi, np. promocja sprzedaży, księgowość, udostępnianie pracowników – personelu kierowniczego, doradztwo, badania rynku, komis, pośrednictwo, pozyskiwanie klientów i wiele innych. Mogą one zatrudniać pracowników zagranicznych, którzy będą czerpać korzyści z zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania płacąc podatki i składki na ubezpieczenia społeczne na Cyprze, według niskich stawek, unikając tym samym wysokich podatków w swoim kraju macierzystym.

W ten sposób zyski wypracowane przez spółkę cypryjską są opodatkowane według 10% stawki cypryjskiego podatku od osób prawnych, zamiast wyższych stawek obowiązujących w innych krajach. Prowadzenie działalności handlowej z państwa członkowskiego UE o niskich podatkach (np. na Cyprze) w połączeniu z odpowiednim planowaniem podatkowym, które umożliwia obniżenie efektywnej stopy podatku cypryjskiego znacznie poniżej 10%, jest obecnie znacznie lepszą strategią niż korzystanie ze spółki offshore zarejestrowanej w raju podatkowym.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Struktury podatkowe mogą legalnie ograniczyć zobowiązania podatkowe. Więcej informacji przekażemy na żądanie (kontakt). Jednak należy podkreślić, że ze względu na duży stopień komplikacji niektórych struktur, najlepszym wariantem jest ich omówienie na spotkaniu z członkami zarządu Focus Business Services.

Uwaga: Nasi członkowie zarządu regularnie odwiedzają różne kraje, gdzie spotykają się z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!