Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Leasing

Spółka Cypryjska może być właścicielem urządzeń i oddawać je w leasing podmiotom z krajów o wysokich podatkach (PzKWP).

Takie rozwiązanie umożliwia PzKWP wykorzystanie możliwości oferowanych przez płatności leasingowe. Urządzenia mogą stać się własnością Spółki Cypryjskiej na podstawie umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego zawartej z PzKWP.

PzKWP może sprzedać swoje już umorzone w całości urządzenia Spółce Cypryjskiej. Spółka Cypryjska jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nowo nabytych składników majątku i będzie pobierać czynsz od pierwotnego właściciela. W rezultacie spowoduje to obniżenie podstawy opodatkowania w kraju pierwotnego właściciela.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!