Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Inwestycje

Głównym celem jest maksymalizacja rentowności inwestycji po opodatkowaniu. Dlatego struktury inwestycyjne o najmniejszym obciążeniu podatkowym stanowią preferowane alternatywy inwestycyjne.

Cypryjski Podmiot Inwestycyjny może gromadzić dochody obniżające wysoki podatek dochodowy w kraju inwestycji. Następnie podatek u źródła jest eliminowany lub zmniejszany na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Dyrektyw UE. Stawka podatku na Cyprze jest niska lub zerowa w większości przypadków dotyczących inwestycji, jeżeli dywidendy zagraniczne są zwolnione z podatku, a zyski kapitałowe podlegają określonym warunkom. Następnie dochód można przekazać w dowolnej formie wybranej przez inwestora (z zastosowaniem metod konwersji lub przekształcenia dochodu) i do każdej jurysdykcji bez pobierania podatku u źródła.

Nie ma takiej działalności inwestycyjnej, której nie można by prowadzić w warunkach oferowanych przez cypryjskie prawo podatkowe. Natomiast dla pewnych rodzajów działalności, jak te opisane w niniejszej sekcji, cypryjskie prawo podatkowe jest wprost idealne (m.in. Spółki Holdingowe, Spółki Finansowe Grup Kapitałowych, Spółki Zarządzania Należnościami Licencyjnymi, Spółki-Centrale dla operacji prowadzonych w Europie Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Rosji oraz w Europie Środkowej i Wschodniej).

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!