Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spółki Zarządzające Licencjami, Patentami i Znakami Towarowymi

Dzięki niskim stawkom podatku u źródła od należności licencyjnych przewidzianym w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Cypr i wdrożeniu Dyrektyw UE założenie spółki zarządzającej licencjami na Cyprze może stanowić bardzo atrakcyjną propozycję.

Prawa własności intelektualnej i licencje mogą być własnością lub przelane na spółkę cypryjską. Własność intelektualna może obejmować programy komputerowe, wiedzę techniczną, patenty, znaki towarowe, tajemnice i metody handlowe oraz prawa autorskie.

Tytuł do opłat za prawa własności intelektualnej i licencje można przekazać spółce cypryjskiej. Spółka cypryjska może następnie zawierać umowy licencji lub franszyzy z innymi spółkami, które chcą użytkować te prawa. Należności licencyjne pochodzące z krajów Europy Środkowej i Wschodniej normalnie stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w kraju źródła i będą podlegały 10% stawce podatku po odliczeniu kosztów poniesionych na Cyprze. Zawarte przez Cypr umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektywy UE zmniejszają lub nawet eliminują podatek u źródła od otrzymywanych należności licencyjnych.

Oprócz ogólnych cech systemu podatkowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wdrożenia Dyrektyw UE system podatkowy zawiera również inne rozwiązania korzystne dla Cypryjskich Spółek Zarządzania Licencjami:

 • Brak lub zmniejszenie podatku u źródła od należności licencyjnych zapłaconych spółce cypryjskiej (na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Dyrektywy o Odsetkach i Należnościach Licencyjnych).
 • Niskie całkowite obciążenie podatkowe.
 • Możliwość odliczenia należności licencyjnych od podstawy opodatkowania.
 • Efektywna amortyzacja podatkowa inwestycji w prawa własności intelektualnej.
 • Brak podatku u źródła od płatności z tytułu należności licencyjnych (w tym na rzecz spółek offshore) – dla praw użytkowanych poza Cyprem – typowy przypadek.
 • Neutralne traktowanie do celów VAT.
 • Wymóg stosowania racjonalnej „marży”, egzekwowany przez organy skarbowe.
 • Skuteczna ochrona praw własności intelektualnej, dzięki odpowiednim przepisom i zawartym przez Cypr umowom międzynarodowym.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Struktury podatkowe mogą legalnie ograniczyć zobowiązania podatkowe. Więcej informacji przekażemy na żądanie (kontakt). Jednak należy podkreślić, że ze względu na duży stopień komplikacji niektórych struktur, najlepszym wariantem jest ich omówienie na spotkaniu z członkami zarządu Focus Business Services.

Uwaga: Nasi członkowie zarządu regularnie odwiedzają różne kraje, gdzie spotykają się z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!