Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spółki Brytyjskie (Rezydenci Podatkowi na Cyprze)

Spółki brytyjskie mające status rezydenta podatkowego na Cyprze (ze względu na funkcje zarządu lub kontroli pełnione przez oddział zarejestrowany na Cyprze oraz zastosowanie właściwych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią a Cyprem i przepisów prawa brytyjskiego i cypryjskiego) i płacące na Cyprze podatek od całości dochodu wypracowanego na całym świecie – siedziba w Wielkiej Brytanii i niskie podatki cypryjskie (10% podatek dochodowy od osób prawnych od podstawy opodatkowania obejmującej dochód z całego świata, który można faktycznie znacznie obniżyć dzięki prawidłowemu ukształtowaniu struktury podatkowej).

Klienci korzystają z tych struktur w celu zwiększenia wiarygodności swojego planowania podatkowego (przy niższej efektywnej stopie podatkowej w porównaniu ze spółką brytyjską będącą rezydentem w Wielkiej Brytanii) dzięki wykorzystaniu spółki brytyjskiej.

W ciągu ostatnich 15 lat na Cyprze założono tysiące takich struktur.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Struktury podatkowe mogą legalnie ograniczyć zobowiązania podatkowe. Więcej informacji przekażemy na żądanie (kontakt). Jednak należy podkreślić, że ze względu na duży stopień komplikacji niektórych struktur, najlepszym wariantem jest ich omówienie na spotkaniu z członkami zarządu Focus Business Services.

Uwaga: Nasi członkowie zarządu regularnie odwiedzają różne kraje, gdzie spotykają się z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!