Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych
 • Cyprus spółka
 • Cypryjskie Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania (Zbiorcze Tabele i Pełny Tekst)

 

Cypryjskie Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania (Zbiorcze Tabele i Pełny Tekst)

Umiejętne stosowanie cypryjskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania daje znaczne korzyści firmom i osobom fizycznym, które wybrały Cypr jako siedzibę swoich podmiotów prawnych. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zarówno na Cyprze, jak i w większości krajów, prawnie zastępują lokalne przepisy podatkowe i dlatego są użytecznym narzędziem planowania podatkowego pozwalającym chronić firmy i osoby przed dwukrotnym opodatkowaniem dochodu uzyskanego w ich krajach.

Uwagi:

 1. Głównym celem tych umów jest umożliwienie uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu w którymkolwiek z krajów sygnatariuszy. Na podstawie tych umów zwykle przysługuje ulga w podatku nałożonym przez kraj, w którym podatnik jest rezydentem, pozwalająca odliczyć podatek nałożony w kraju będącym drugą stroną umowy – dzięki temu podatnik płaci podatek nie większy niż obliczony według wyższej z dwóch stawek (wiele umów zawiera bardzo korzystne postanowienia o ulgach z tytułu podatków, tzw. “tax-sparing credits”).
 2. Dyrektywy UE Parent – Subsidiary i w sprawie Odsetek i Należności Licencyjnych mogą stanowić podstawę do wyłączenia podatku u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych przed/na rzecz Spółek z Grupy z siedzibą w UE, a Dyrektywa UE o Połączeniach eliminuje skutki podatkowe reorganizacji wewnątrz Grup Kapitałowych z siedzibą w UE.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – tabela zbiorcza (kwoty otrzymane na Cyprze) – stan na styczeń 2006 r.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – tabel zbiorcza (kwoty zapłacone z Cypru)– stan na styczeń 2006 r.

Pełny tekst poszczególnych cypryjskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania można pobrać tutaj:

Cypr – Austria Cypr – Liban

 

Cypr – Austria Protokół Końcowy Cypr – Macedonia

 

Cypr – Białoruś Cypr – Malta

 

Cypr – Belgia Cypr – Mauritius

 

Cypr – Bułgaria Cypr – Mołdowa

 

Cypr – Bułgaria Protokół Końcowy Cypr – Czarnogóra

 

Cypr – Kanada Cypr – Polska

 

Cypr – Chińska Republika Ludowa Cypr – Portugalia

 

Cypr – Chorwacja Cypr – Rumunia

 

Cypr – Czechosłowacja Cypr – Federacja Rosyjska

 

Cypr – Dania Cypr – Serbia

 

Cypr – Egipt Cypr – Singapur

 

Cypr – Francja Cypr – Słowenia

 

Cypr – Francja Protokół Końcowy Cypr – RPA

 

Cypr – Niemcy Cypr – RPA Protokół Końcowy

 

Cypr – Niemcy Protokół Końcowy Cypr – Szwecja

 

Cypr – Grecja Cypr – Syria

 

Cypr – Węgry Cypr – Tadżykistan

 

Cypr – Węgry Protokół Końcowy Cypr Tajlandia

 

Cypr – Indie Cypr – Tajlandia Protokół Końcowy

 

Cypr – Irlandia Cypr – Turkmenistan

 

Cypr – Włochy Cypr – W. Brytania

 

Cypr – Włochy Protokół Końcowy Cypr – Ukraina

 

Cypr – Kurkystan Cypr – USA

 

Cypr – Kuwejt Cypr – Uzbekistan

(stan na styczeń 2006 r.)
Ważna uwaga: w celu wyświetlenia najnowszej wersji wciśnij i przytrzymaj Ctrl i kliknij Odśwież .

W razie problemów z pobraniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania prosimy o kontakt. Prześlemy je Państwu bezpośrednio..

1) Kwoty otrzymane na Cyprze*
Ważna uwaga:
* Zmniejszenie lub zwolnienie z podatku jest możliwe na podstawie Dyrektyw UE – zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zbędne. Umowy będą stosowane, jeżeli Dyrektywy UE nie mają zastosowania.

Kwoty otrzymane na Cyprze*
Kraj Dywidenda (%) Odsetki (%) Należności licencyjne (%)
Austria 10 0 0
Białoruś 5/10/15
(5 jeżeli zainwestowana kwota > 200.000 EUR bez względu na % głosów / 10 jeżeli co najmniej 25% udziałów / w pozostałych przypadkach 15)
5 5
Belgia 10/15 jeżeli <25% głosów 10 / 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu 0
Bulgaria 5 / 10 jeżeli otrzymana przez spółkę posiadającą < 25% udziałów. 7 / 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub gwarantowane przez organ publiczny 10 / nie ma zastosowania, jeżeli > 25% udziałów rezydenta cypryjskiego jest własnością, bezpośrednio lub pośrednio, rezydenta bułgarskiego płacącego należności licencyjne, a spółka cypryjska podlega opodatkowaniu według stawki preferencyjnej
Kanada 15 15 / 0 jeżeli zostały zapłacone Rządowi lub za gwarancję eksportową 10 / 0 od utworów literackich, dramatycznych, muzycznych lub artystycznych z wyjątkiem filmów wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Chiny 10 10 10
WNP (Armenia, Kirgistan, Mołdowa, Tadżykistan, Uzbekistan i Ukraina uważają się za związane umową zawartą z byłym ZSRR. Podano stawki z umowy między Cyprem a ZSRR) 0 0 0
Czechy 10 10 / 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 5 / 0 od utworów literackich, artystycznych lub prac naukowych, w tym filmów
Dania 10/15 jeżeli < 25% głosów 10 / 0 jeżeli zostały zapłacone Rządowi lub w związku ze sprzedażą na kredyt urządzeń komercyjnych lub naukowych lub towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu lub w związku z kredytem (w dowolnej formie) udzielonym przez bank lub poręczonym przez Rząd lub inny organ państwa 0
Egipt 15 15 10
Francja 10/15 jeżeli < 10% głosów 10 / 0 jeżeli zostały zapłacone Rządowi lub w związku ze sprzedażą na kredyt urządzeń komercyjnych lub naukowych lub towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu lub w związku z kredytem (w dowolnej formie) udzielonym przez bank lub poręczonym przez Rząd lub inny organ państwa 0/5 od filmów, w tym wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Niemcy 10/15 jeżeli <25% głosów 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 0 / 5 od filmów, w tym wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Grecja 25 , lecz stawka lokalna wynosi ZERO, dlatego 0% 10 0 / 5 od należności licencyjnych z tytułu filmów (z wyjątkiem filmów nadawanych w telewizji)
Węgry 5/15 jeżeli <25% głosów 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 0
Indie 10/15 jeżeli <10% głosów 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 15 / 10 od zapłaconych opłat technicznych, opłat za zarządzanie i opłat za usługi doradcze
Irlandia 0 0 0 / 5 od należności licencyjnych z tytułu filmów (z wyjątkiem filmów nadawanych w telewizji)
Włochy 15 10 0
Kuwejt 10 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 5 / 0 od utworów literackich i artystycznych oraz prac naukowych, w tym filmów
Liban 5 5 / 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu 0
Malta 0 umowa stanowi, że podatek od dywidendy brutto nie przekracza podatku od zysków, z których wypłacane jest dywidenda 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 10
Mauritius 0 0 0
Norwegia 5 / 0 jeżeli >50% głosów 0 0
Polska 10 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 5
Portugalia 10 10 10
Rumunia 10 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 5 / 0 od utworów literackich i artystycznych oraz prac naukowych, w tym filmów
Rosja 5 / 10 jeżeli otrzymana przez spółkę, która zainwestowała < 100.000 USD 0 0
Singapur 0 10 / 7 jeżeli zostały zapłacone bankowi lub podobnej instytucji finansowej / 0 jeżeli Rządowi 10
Słowacja 10 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 5 / 0 od utworów literackich i artystycznych oraz prac naukowych, w tym filmów
RPA 0 0 0
Szwecja 5/15 jeżeli <25% głosów 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 0
Syria 0/15 jeżeli <25% głosów 10/ 0 jeżeli zostały zapłacone organowi publicznemu lub instytucji finansowej 15 / 10 od utworów literackich, dramatycznych, muzycznych i artystycznych, filmów i audycji telewizyjnych
Tajlandia 10 15 / 10 od odsetek otrzymanych od instytucji finansowych, od odsetek zapłaconych w związku z urządzeniami przemysłowym, komercyjnymi lub naukowymi lub od sprzedaży lub handlu między dwoma spółkami 5 / 10 od prawa do użytkowania doświadczenia przemysłowego, handlowego lub naukowego / 15 od patentów, znaków towarowych, wzorów, modeli, rysunków, wzorów lub procesów objętych tajemnicą
Wielka Brytania 15 lecz lokalne przepisy brytyjskie przewidują stawkę 0 – dlatego 0% 10 0/5 od filmów, w tym wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Stany Zjednoczone 15 / 5 , jeżeli ponad 10% głosów 10 / 0 jeżeli zostały zapłacone Rządowi, bankowi lub instytucji finansowej albo w związku ze zobowiązaniami dłużnymi powstałymi w związku ze sprzedażą mienia lub świadczeniem usług 0
Jugosławia 10 10 10


2) Kwoty zapłacone z Cypru

Ważne uwagi:

*Niskie lub zerowe stawki podatku u źródła od wychodzących dywidend, odsetek i należności licencyjnych (zerowa stawka podatku u źródła od dywidend i odsetek – dlatego brak takich kolumn poniżej – zerowa stawka podatku u źródła od należności licencyjnych z tytułu używania praw poza Cyprem, 10%, jeżeli prawa będą używane na Cyprze (z zastrzeżeniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw UE) i 5% od filmów (z zastrzeżeniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw UE).

*Jeżeli stawka podatku cypryjskiego jest niższa od stawki przewidzianej we właściwej umowie, wówczas stosuje się niższą stawkę z korzyścią dla podatnika.

*Zmniejszenie lub zwolnienie z podatku jest możliwe na podstawie Dyrektyw UE – zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zbędne. Umowy będą stosowane, jeżeli Dyrektywy UE nie mają zastosowania. Podatek nie jest pobierany, jeżeli prawa, z tytułu których płacone są należności licencyjne, mają być używane poza Cyprem.

Kwoty zapłacone z Cypru
Kraj Należności licencyjne *(%)
Austria 0
Białoruś 5
Belgia 0
Bułgaria 10
Kanada 10 / 0 od utworów literackich, dramatycznych, muzycznych lub artystycznych z wyjątkiem filmów wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Chiny 10
WNP (Armenia, Kirgistan, Mołdowa, Tadżykistan, Uzbekistan i Ukraina uważają się za związane umową zawartą z byłym ZSRR. Podano stawki z umowy między Cyprem a ZSRR) 0
Czechy 5 / 0 od utworów literackich, artystycznych lub prac naukowych, w tym filmów
Dania 0
Egipt 10
Francja 0 /5 od filmów, w tym wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Niemcy 0 /5 od filmów, w tym wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Grecja 0 /5 od należności licencyjnych z tytułu filmów (z wyjątkiem filmów nadawanych w telewizji)
Indie 15 / 10 od zapłaconych opłat technicznych, opłat za zarządzanie i opłat za usługi doradcze
Irlandia 0 /5 od należności licencyjnych z tytułu filmów (z wyjątkiem filmów nadawanych w telewizji)
Włochy 0
Węgry 0
Kuwejt 5 / 0 od utworów literackich i artystycznych oraz prac naukowych, w tym filmów
Liban 0
Malta 10
Mauritius 0
Norwegia 0
Polska 5
Portugalia 10
Rumunia 5 / 0 od utworów literackich i artystycznych oraz prac naukowych, w tym filmów
Rosja 0
Singapur 10
Słowacja 5 / 0 od utworów literackich i artystycznych oraz prac naukowych, w tym filmów
RPA 0
Szwecja 0
Syria 15 / 10 od utworów literackich, dramatycznych, muzycznych i artystycznych, filmów i audycji telewizyjnych
Tajlandia 5 / 10 od prawa do użytkowania doświadczenia przemysłowego, handlowego lub naukowego / 15 od patentów, znaków towarowych, wzorów, modeli, rysunków, wzorów lub procesów objętych tajemnicą
Wielka Brytania 0/5 od filmów, w tym wykorzystywanych w audycjach telewizyjnych
Stany Zjednoczone 0
Jugosławia 10
Kraje bez umowy 5/10

* Podatek nie jest pobierany, jeżeli należności licencyjne dotyczą praw, które mają być używane poza Cyprem.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!