Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spółki Finansowe Grup Kapitałowych

Spółki finansowe grup kapitałowych pełnią następujące funkcje:

 • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dłużnego.
 • Akumulacja odsetek otrzymanych i optymalizacja podatkowa spółek operacyjnych z grupy z krajów o wysokich podatkach.
 • Redystrybucja środków finansowych wewnątrz grupy.

Te spółki mogą wykorzystać cypryjskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu udzielania pożyczek w krajach-stronach tych umów lub innych z niską lub zerową stawką podatku u źródła od odsetek.

Wykorzystanie podmiotów cypryjskich do celów finansowania działalności grupy oferuje znaczące korzyści. Cypryjskie spółki finansowe mogą wykonywać zadania w zakresie wewnątrzgrupowego i wewnątrzfirmowego zarządzania finansowego, obejmujące np. udzielanie pożyczek na sfinansowanie projektów lub zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Płatności odsetkowe na rzecz cypryjskiej spółki finansowej stanowią koszt uzyskania przychodu do celów podatkowych w kraju pożyczkobiorcy, zmniejszając całkowite zobowiązania podatkowe grupy. Wybór właściwej jurysdykcji w celu wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania może zmniejszyć lub wyeliminować podatki u źródła od płatności odsetkowych.

Te struktury są szczególnie atrakcyjne w przypadku inwestycji kierowanych do krajów o wysokich podatkach, gdzie – jeśli prawo miejscowe na to zezwala – powszechnie stosuje się struktury z dużym udziałem instrumentów dłużnych.

Oprócz ogólnych cech systemu podatkowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wdrożenia Dyrektyw UE system podatkowy zawiera również inne rozwiązania korzystne dla Cypryjskich Spółek Finansowych Grup Kapitałowych:

 • Brak podatku u źródła od odsetek (na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Dyrektywy o Odsetkach i Należnościach Licencyjnych).
 • Niskie całkowite obciążenie podatkowe.
 • Możliwość odliczenia zapłaconych odsetek od podstawy opodatkowania.
 • Brak zasad cienkiej kapitalizacji lub wyłączenie ich stosowania w przypadku finansowania zwrotnego (“back to back”).
 • Brak podatku u źródła od odsetek zapłaconych z tytułu pożyczek, bez względu na jurysdykcję, lub brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (nawet w przypadku odsetek przekazywanych do jurysdykcji offshore).
 • Wymóg stosowania racjonalnej „marży”, egzekwowany przez organy skarbowe.
 • Niskie stawki opłat za usługi specjalistyczne i finansowe.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Struktury podatkowe mogą legalnie ograniczyć zobowiązania podatkowe. Więcej informacji przekażemy na żądanie (kontakt). Jednak należy podkreślić, że ze względu na duży stopień komplikacji niektórych struktur, najlepszym wariantem jest ich omówienie na spotkaniu z członkami zarządu Focus Business Services.

Uwaga: Nasi członkowie zarządu regularnie odwiedzają różne kraje, gdzie spotykają się z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!