Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Księgowość, Podatki i Audyt

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów księgowych
 • Sporządzanie okresowych raportów zarządczych
 • Sporządzanie sprawozdań z przepływów pieniężnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie ustawowych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
 • Przekształcanie sprawozdań do postaci zgodnej z wymogami MSSF/GAAP
 • Przeprowadzanie ustawowego badania sprawozdań finansowych (przez A K Kotsomitis Chartered Accountants Ltd.)
 • Zarządzanie wypłatami wynagrodzeń
 • Pełna obsługa podatkowa (składanie zeznań i deklaracji dla wszystkich podatków itp.)

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!